خمکاری لوله استیل: هنری در پشت کوالیس ساختهای فلزی

خمکاری لوله استیل: هنری در پشت کوالیس ساختهای فلزی اگر به دور و بر خود نگاه کنید، احتمالاً می‌بینید که بسیاری از اشیا اطرافمان از جمله لوله‌ها، از جنس فلزی هستند. این لوله‌ها که به نظر می‌رسد ساده و بی‌جان هستند، در واقع نتیجه یک هنر و فناوری ویژه به [...]

بیشتر بخوانید